32 photos

Rocky Mountain Bighorn SheepMountain GoatAutumn FogMountain GoatBull MooseSalmon LakeMountain GoatRed FoxSummit Lake OverlookMountain GoatArrastra CreekRocky Mountain Bighorn SheepMountain GoatSeeley LakeBull MooseMountain GoatSalmon LakeRed FoxHolland LakeMountain Goat